ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050087502571040050257
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongwaponsila
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนศิลา
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-313-289nongwaponsila.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5330895
Longitude
102.1248352
Tabe 3
Tab 5