ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองสังข์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050085502551040050255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสังข์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsung
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5240904
Longitude
102.1354523
Tabe 3
Tab 5