ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050084502541040050254
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonpaikudhin-thadua
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านไผ่กุดหิน
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43041061anyarat.bb531@gmail.comphaikudhin.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.51084042
Longitude
102.1175787
Tabe 3
Tab 5