ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนทองหลาง
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050082502521040050252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทองหลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonthonglang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทองหลาง
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
898619607Nonthonglang2500@hotmail.co.thnonthonglang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5239455
Longitude
102.1491239
Tabe 3
Tab 5