ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050078502481040050248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแห่ประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)Banhaeprachanukro
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านแห่
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43471445banhae470@hotmail.combanhae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5183394
Longitude
102.0599406
Tabe 3
Tab 5