ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมแพชนูปถัมภ์
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050077502471040050247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมแพชนูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)chumphaechanupatham
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองตาไก้
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43312226ccpkk5@gmail.comchumphaechanu.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.53546712
Longitude
102.1029646
Tabe 3
Tab 5