ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวโนนเมือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050076502461040050246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวโนนเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannhongbuanonmuang
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัว
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
-NBMket5@gmail.combannongbua.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5111465
Longitude
102.086514
Tabe 3
Tab 5