ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านชุมแพ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050074502441040050244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชุมแพ
ชื่อ (อังกฤษ)Banchumphae school
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านชุมแพ
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
433122270banchumphae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5358596
Longitude
102.0928284
Tabe 3
Tab 5