ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนชุมแพ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050073502421040050242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนชุมแพ
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonchumphae
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านชุมแพ
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
chumchonchumphae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5323685
Longitude
102.0988292
Tabe 3
Tab 5