ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสัมพันธ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050071502391040050239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสัมพันธ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansamphan School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสัมพันธ์
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260719-sampun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.52890505
Longitude
102.2376436
Tabe 3
Tab 5