ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาสีนวน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050070502361040050236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาสีนวน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNASEENUAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาสีนวน
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43463100-nasinuan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5334032
Longitude
102.220936
Tabe 3
Tab 5