ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโป่งเอียด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050069502291040050229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งเอียด
ชื่อ (อังกฤษ)Banphonged
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโป่งเอียด
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
pongiat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5854681
Longitude
102.2632951
Tabe 3
Tab 5