ข้อมูลสถานศึกษา
โคกม่วงศึกษา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050068502281040050228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกม่วงศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Khok Muang Suksa
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-464500-kokmuangsuksa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5687
Longitude
102.24
Tabe 3
Tab 5