ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขามป้อม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050067502271040050227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขามป้อม
ชื่อ (อังกฤษ)bankhampom
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านขามป้อม
ตำบลขัวเรียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
894433112wongdeuan095@gmail.comkhampom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.55039506
Longitude
102.223405
Tabe 3
Tab 5