ข้อมูลสถานศึกษา
สะอาดประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050066508341040050834
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สะอาดประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)saadprachasun
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านสะอาด
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
909589021kidenkondong@hotmail.comsa-atprachasan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4911477
Longitude
102.4976546
Tabe 3
Tab 5