ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050065508831040050883
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าประชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)banlaoprachanukroh
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหล่า
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862222015-banlao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5063
Longitude
102.465
Tabe 3
Tab 5