ข้อมูลสถานศึกษา
หนองไฮประชารัฐ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050064508821040050882
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองไฮประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ)nonghaipracharat
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองไฮ
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
869139189sam.kkn5@gmail.comnonghaipracharat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4923871
Longitude
102.4649835
Tabe 3
Tab 5