ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050063508801040050880
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkungpracharutbumrung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
827443534aonmylove2014@outlook.co.thbannongkung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5172975
Longitude
102.4910926
Tabe 3
Tab 5