ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านฟ้าเหลื่อม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050062508791040050879
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านฟ้าเหลื่อม
ชื่อ (อังกฤษ)banfalaum
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านฟ้าเหลื่อม
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260335baanfalueam_school@outlook.co.thfalueam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5224
Longitude
102.4749
Tabe 3
Tab 5