ข้อมูลสถานศึกษา
ท่าศาลาวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050061508781040050878
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าศาลาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)thasala
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าศาลา
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43210735tasalaschool@outlook.co.thtasala.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4849612
Longitude
102.4852021
Tabe 3
Tab 5