ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนหนองเรือ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050060508761040050876
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนหนองเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnongrua
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43294114chumchon.nr@gmail.comchumchonnongruea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.49220539
Longitude
102.4343616
Tabe 3
Tab 5