ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนางิ้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050058508861040050886
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAWEAW
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนางิ้ว
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260245nangio.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.40296281
Longitude
102.5213238
Tabe 3
Tab 5