ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนหันสระบัว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050057508851040050885
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหันสระบัว
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonhunsabua school
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
892793525donhun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4346812
Longitude
102.4918779
Tabe 3
Tab 5