ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050056508841040050884
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนแขม
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonkeam
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนแขม
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260689-bandonkham.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.3866497
Longitude
102.5308589
Tabe 3
Tab 5