ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050055508891040050889
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ)NONGWAPRACHARAT
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
00bannongwa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4010735
Longitude
102.5342766
Tabe 3
Tab 5