ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแวงภูเขา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050054508881040050888
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวงภูเขา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwaengphookhao
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแวง
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.41862546
Longitude
102.5120742
Tabe 3
Tab 5