ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเม็ง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050053508271040050827
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเม็ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANMENG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านเม็ง
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43294512-banmeng.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4533948
Longitude
102.4408179
Tabe 3
Tab 5