ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านป่าเสี้ยว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050052508261040050826
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าเสี้ยว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Pasiaw
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านป่าเสี้ยว
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260321pasiao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.467
Longitude
102.471
Tabe 3
Tab 5