ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาหว้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050051508251040050825
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nawa
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาหว้า
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43294920bannawa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.47026
Longitude
102.45161
Tabe 3
Tab 5