ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแสงสามัคคี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050050508311040050831
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแสงสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONHSANGSAMAKKEE
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแสง
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
--bannongsang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4496629
Longitude
102.4133856
Tabe 3
Tab 5