ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองโนประชาสรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050049508301040050830
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโนประชาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongnoprachasan
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโน
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
885604589nongnoprachasan@hotmail.combannongno.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.44257093
Longitude
1102.440518
Tabe 3
Tab 5