ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองกุงมนศึกษา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050048508291040050829
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงมนศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongmonsoeksa
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุงใหญ่
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
885946495nongkungmon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4682253
Longitude
102.4410113
Tabe 3
Tab 5