ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสว่างดอนช้าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050047508281040050828
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสว่างดอนช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Sawangdonchang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านสว่างดอนดู่
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260356-sawangdonchang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4267705
Longitude
102.4309459
Tabe 3
Tab 5