ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050046508901040050890
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง
ชื่อ (อังกฤษ)Muadaephumeng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านเหมือแอ่
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260487jitrak_29@hotmail.commueadae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4486
Longitude
102.4878
Tabe 3
Tab 5