ข้อมูลสถานศึกษา
หนองแสงวิทยาสรรค์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050044508451040050845
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแสงวิทยาสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Nongsangwittayasun
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแสง
ตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260551kunkrustit@hotmail.comnongsangwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5187375
Longitude
102.562362
Tabe 3
Tab 5