ข้อมูลสถานศึกษา
โพธิ์ตากวิทยา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050043508411040050841
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์ตากวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)potakwittaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพธิ์ตาก
ตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43295894potak.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5264
Longitude
102.5456
Tabe 3
Tab 5