ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050041508421040050842
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongphueratprasit
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนกอก
ตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
909305105moreecom@gmail.comnongpue.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5667234
Longitude
102.5680287
Tabe 3
Tab 5