ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกงประชานุกูล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050039508391040050839
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกงประชานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)bankongschool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกงกลาง
ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
842761674bankongschool@gmail.combankong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5159903
Longitude
102.5359501
Tabe 3
Tab 5