ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองสระ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050038508441040050844
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสระ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongsra
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองสระ
ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
878633985-bannongsra.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.4904539
Longitude
102.5178567
Tabe 3
Tab 5