ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนหนองแวง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050037508751040050875
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongwang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแวง
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
893950489nong-wang@hotmail.comnonnongwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.55584263
Longitude
102.30541
Tabe 3
Tab 5