ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050036508741040050874
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)nonglumpooknonsawang
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองลุมพุก
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43260247an-ong@hotmail.co.thnonglumpuk.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5352849
Longitude
102.3043372
Tabe 3
Tab 5