ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050034508691040050869
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)bannonjanhauysangpornsawan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนจั๊กจั่น
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0nonjan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.528575
Longitude
102.290001
Tabe 3
Tab 5