ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดอนหันโนนหินแห่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050033508681040050868
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหันโนนหินแห่
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Donhunnonhinhae
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43210732rattanaphon2501@hotmail.comdonhunnon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5085387
Longitude
102.3291497
Tabe 3
Tab 5