ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยม่วง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050031508551040050855
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Hauymaung
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยม่วง
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-443166huaymuang2555@hotmail.comhuaimuang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.523081
Longitude
102.3512292
Tabe 3
Tab 5