ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหว้า
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050030508541040050854
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)banwha school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหว้า
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43443237banwha2@gmail.combanwa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.49338287
Longitude
102.3517197
Tabe 3
Tab 5