ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านร่องสมอ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050029508531040050853
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องสมอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrongsamor
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านร่องสมอ
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43443235emmy.55555@hotmail.comrongsamor.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.50299339
Longitude
102.3633219
Tabe 3
Tab 5