ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนทันวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050027508511040050851
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทันวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannontunwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทัน
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43443238nontunwittaya@gmail.comnontanwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.50159864
Longitude
102.3629984
Tabe 3
Tab 5