ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาเปือย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050026508491040050849
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)banpeuy
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาเปือย
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
43443239napueai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.5053723
Longitude
102.3843077
Tabe 3
Tab 5