ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050025508771040050877
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดฉิมพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudchim
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดฉิม
ตำบลโนนทัน
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
043-260130-bankudchim.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.502
Longitude
102.4056
Tabe 3
Tab 5