ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยทรายทอง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
40050024508651040050865
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaysraythong
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยทราย
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
080 181 3836banhuaithong@gmail.comhuaisaithong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.558425
Longitude
102.380285
Tabe 3
Tab 5